06/27 2560

ทำบุญอุทิศกุศลครบรอบวันมรณะภาพ ๙ ปี แด่อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรฯ

วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยการนำของพระครูอาทรธรรมมานุวัตร อดีตรองอธิการบดี พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์ รวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ผู้มีความเคารพ นับถือ ระลึกถึงพระคุณของท่านอดีต พระวิบูลย์ธรรมาภรณ์ (เสรี สุปญฺโญ) อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จึงพร้อมใจกันมาร่วมกันทำบุญอุทิศกุศลให้แด่ ท่านซึ่งในปีนี้ครบรอบ ๙ ปี ของพระวิบูลย์ธรรมาภรณ์ ที่ท่านได้จากพวกเราไป.

 

 

 

ดังนั้นในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุก ๆ ปี จะมีคณะศิษยานุศิษย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน ผู้มีความเคารพ นับถือท่านอดีตรองอธิการบดี ทำบุญอุทิศกุศลให้แด่ท่าน